• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
42
  • iulie 19, 2021

WeActiveVol –Modalități de încurajare a îmbătrânirii active prin voluntariat

Scopul proiectului „WeActiveVol” a fost de a consolida activitatea de voluntariat în rândul persoanelor de peste 50 de ani. Acesta a fost realizat printr-o cooperare internațională a 6 organizații partenere din Polonia, Franța, Slovacia, Lituania, Ungaria și România care au explorat tema voluntariatului prin schimbul de idei, cunoștinte, experiențe și bune practici. Echipa proiectului a realizat o cercetare cu privire la principalele obstacole în implicarea ca voluntari a persoanelor de peste 50 de ani, a analizat diferențele și asemănările din legislația în domeniul voluntariatului a celor 6 țări, a explorat și învățat metode de lucru cu voluntarii de peste 50 de ani, a căutat și selectat cele mai bune practici din fiecare țară și a publicat o broșură cu acestea, a organizat evenimente publice de promovare a voluntariatului pentru persoane de peste 50 de ani și multe altele. Prin toate aceste activități, ne-am propus ca exemplele de bună practică împărtășite reciproc să aibă un impact real în îmbunătățirea programelor de voluntariat și în încurajarea inițierii de noi modalități de încurajare a îmbătrânirii active prin voluntariat.

Grupul țintă a fost format din educatori / formatori / antrenori activi în educația adulților, coordonatori de voluntari, manageri de proiect, practicieni care lucrează în domeniul voluntariatului și a îmbătrânirii active, consilieri, oameni care constituie factori de decizie în domeniu.

Partenerii proiectului: Voivodeship Labour Office, Katowice, Polonia; E-Seniors Association, Franța; Centrum dobrovolníctva, Slovacia; Initiatives Network Association, Lituania; Önkéntes Központ Alapítvány, Ungaria; Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, România.

Proiectul WeActiveVol a fost cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, Partneriate Strategice.