• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
 • 0264 431 411

Ce este voluntariatul?

Activitatea desfășurată din proprie inițiativă de către o persoană fizică prin care aceasta își oferă timpul, talentul, energia, cunoștințele și abilitățile în folosul comunității, fără a fi recompensată material, în domenii variate cum ar fi: social, sănătate, cultural, civic, protecția mediului, etc.

Ce poți să faci ca și voluntar?

Programează un interviu cu organizația gazdă! (4)

Drepturile voluntarilor

 • Dreptul de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale atât de către conducerea organizaţiei cât şi de către angaţati;
 • Dreptul de a fi respectat ca persoana, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii;
 • Dreptul de a avea acces la cât mai multe informaţii despre organizaţia în cadrul căreia urmează să activeze;
 • Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programului la care urmează să participe;
 • Dreptul de a primi o fişă de post pentru activitatea pe care urmează să o desfaşoare;
 • Dreptul de a-şi desfaşura activitatea în concordanţă cu preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viata, studiile şi experienţa profesională;
 • Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atât la începutul activităţii cât şi pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii in domeniu;
 • Dreptul la orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu rabdare, atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale;
 • Dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele necesare derulării activităţii;
 • Dreptul de a i se asigura (de către organizaţie/instituţie) protecţia muncii (în condiţiile legale), în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;
 • Dreptul de a i se rambursa la solicitare cheltuielile efectuate pentru derularea activităţii;
 • Dreptul de a fi asigurat (de către organizaţie/instituţie, în condiţiile prevăzute de lege) împotriva riscurilor de accident şi de boală care decurg din natura activităţii pe care o desfaşoară; în lipsa asigurării, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către organizaţie/instituţie;
 • Dreptul la o durată a timpului de lucru (stabilită în conditiile legii) care să nu îi afecteze sănătatea şi resursele psiho-fizice;
 • Dreptul de a i se elibera de către organizaţie/instituţie un certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar;
 • Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute;
 • Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoraţii si premii.

Responsabilitățile voluntarilor

 • Obligaţia de a îndeplini la timp sarcinile primite din partea organizaţiei/instituţiei prin fişa de post;
 • Obligaţia de a anunţa din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întarzieri, absenţe etc.);
 • Obligaţia de a păstra şi proteja confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, inclusiv dupa încetarea activităţii;
 • Obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către organizaţie/instituţie
 • Obligaţia de a fi la curent cu misiunea şi activităţile organizaţiei/instituţiei;
 • Obligaţia de a respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale organizaţiei/instituţiei;
 • Obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
 • Obligaţia de a oferi servicii de calitate şi de a solicita sprijin persoanei căreia i se subordonează în situaţiile în care este nevoit să desfăşoare activităţi într-un domeniu necunoscut sau în care abilităţile sale sunt limitate;
 • Obligaţia de a completa corect şi la timp toate formularele sau rapoartele necesare şi convenite prin fişa de post;
 • Obligaţia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact (clienţi ai organizaţiei/instituţiei, alţi voluntari sau personal angajat şi de a îşi oferi serviciile cu respect pentru fiinţa umană şi pentru mediul înconjurător şi fără a discrimina în funcţie de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civila, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii;
 • Obligaţia de a aduce in discuţie cu persoana căreia i se subordonează direct toate situaţiile în care ar putea să apară conflicte de interese.