• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
 • 0264 431 411
DSC_0509-min

Istoricul organizaţiei

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (CVCN) s-a constituit legal în decembrie 2004, din departamentul de programe locale al Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis. De aceea, istoria organizaţiei este cu mult mai amplă decât cea scursă de la constituire până în prezent.

Obiectivele organizaţiei

 • Creşterea numărului de voluntari din instituţiile publice şi organizaţiile non-guvernamentale clujene;
 • Creşterea gradului de implicare în comunitate a cetăţenilor din judeţul Cluj;
 • Cresterea gradului de inovare în domeniul voluntariatului;
 • Creşterea vizibilităţii voluntariatului în rândul membrilor comunităţii clujene.

Pe plan local şi naţional...

 • Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca este membru al Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România;
 • Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca este memebru al VOLUM – Federatia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România;
 • Expertiza bogată în domeniul managementului de voluntari şi al programelor de voluntariat;
 • Cultura organizaţională este bazată pe principiile colaborării directe cu organizaţiile şi instituţiile clujene;
 • O strategie realistă, bazată pe input-ul consistent al factorilor interesaţi din comunitate;
 • Poziţia şi rolul de “centru resursă” pentru comunitatea clujeană în domeniul voluntariatului.
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca promovează principiul nediscriminării în toate activităţile derulate! Ca urmare, încurajăm persoanele indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut social să se implice ca şi voluntari în comunitatea locală!

Echipa noastră

Nicoleta Chiș-Racolța                       Cristian Pașka                              Amalia Spînu

Director Executiv                           Coordonator Programe               Coordonator Programe

Lia Valendorfean                             Adela Văsa

Manager Europe Direct Cluj       Asistent Administrativ