• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
Print

Noua rețea EUROPE DIRECT aduce o schimbare concretă pentru cetățenii UE. Centrele asigura informarea oportună și obiectivă cu privire la chestiunile europene și depun, în același timp, eforturi pentru a interacționa cu cetățenii cu privire la chestiuni legate de starea și de viitorul Uniunii Europene. Prin intermediul acestor activități de informare și implicare, centrele își vor aduce contribuția la sfera publică europeană și vor spori gradul de conștientizare cu privire la UE și la prioritățile, oportunitățile și provocările sale.

Conform mandatului încredințat, centrelor EUROPE DIRECT Cluj asigură următoarele servicii:

  1. Implica publicul în evenimente, dialoguri cu cetățenii și în diferite forme de interacțiune offline și online, în special în ceea ce privește Conferința privind viitorul Europei;
  2. pune la dispoziția mass-mediei și a multiplicatorilor de opinie locali conținut relevant privind politicile și prioritățile UE și îi vimplica în activitățile centrului;
  3. ajută Comisia să obțină o imagine de ansamblu a sensibilităților locale legate de politicile UE;
  4. promovează cetățenia europeană activă în școli;
  5. promovează coordonarea cu alte rețele ale UE prezente în regiuni, asigurându-le cetățenilor, organizațiilor sau companiilor accesul cu mai multă ușurință la destinațiile adecvate.