• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
50
  • iulie 20, 2021

We Future

We Future (1 aprilie 2019 – 30 septembrie 2020) a fost un proiect european în care au fost implicați tineri din Portugalia, Franța și România, cu scopul de a îi încuraja să contribuie la crearea unor societăți solidare, egalitare și sustenabile.

Pentru îndeplinirea scopului acestui proiect au fost organizate trei întâlniri internaționale, fiecare cu o durată de 5 zile. În acest cadru tinerii au dezbătut și reflectat la teme precum: drepturile omului, justiție socială, pace, diversitate, egalitate de gen și sustenabilitatea mediului înconjurător.

Prima întâlnire a avut loc la Golega (Portugalia) în vara anului 2019, cea de-a doua în Toulouse (Franța) în decembrie 2019 iar ultima în Cluj-Napoca, în vara anului 2020. În total au participat 60 de tineri care s-au angajat că vor dezvolta/organiza mai departe, în comunitățile lor, inițiative de conștientizare în legătura cu temele abordate în cadrul întâlnirilor. În mod ideal, acestea vor contribui la:

  • valorificarea diversității lingvistice, religioase și culturale
  • dezvoltarea unui sentiment de apartenență la o Europă unică și o umanitate comună
  • înțelegerea provocărilor globale
  • acumularea de cunoștințe, abilități, atitudini și valori legate de drepturile omului, justiția socială, pace, diversitate, egalitate de gen și sustenabilitatea mediului înconjurător
  • participarea la procese colaborative pentru găsirea unor alternative care să contribuie la depășirea unor probleme colective, locale și globale.

Proiectul We Future a fost co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.