• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
Sondaj Eurobarometru 0
  • mai 17, 2023

Sondaj Eurobarometru: Europenii salută sprijinul UE pentru reformele din statele membre

Europenii apreciază expertiza și sprijinul oferite de UE statelor membre la conceperea și punerea în aplicare a reformelor în numeroase domenii de politică.

Fișa de țară pentru România este disponibilă aici.

Aceasta este una dintre principalele concluzii ale unui sondaj Eurobarometru Flash realizat în luna aprilie 2023, care confirmă importanța și necesitatea sprijinului oferit de Instrumentul de sprijin tehnic al Comisiei.

Prin Instrumentul de sprijin tehnic Comisia oferă, la cererea autorităților naționale, sprijin tehnic pentru realizarea de reforme în UE. De asemenea, instrumentul poate ajuta statele membre să conceapă, să modifice, să pună în aplicare și să revizuiască reformele transformatoare incluse în planurile lor de redresare și reziliență.

Cum poate UE să ajute statele membre?

În cadrul sondajului, europenii au fost întrebați în ce domenii statele membre pot beneficia cel mai mult de sprijinul UE pentru a concepe și a pune în aplicare reforme.  Iată răspunsurile:

  • 42 % dintre europeni consideră că UE ar putea promova schimbul de bune practici între statele membre;
  • 42 % confirmă importanța sprijinului acordat de UE statelor membre în gestionarea crizelor, cum ar fi pandemiile, dezastrele naturale sau conflictele;
  • 34 % consideră că UE ar putea furniza statelor membre cunoștințe și expertiză pentru conceperea și punerea în aplicare a reformelor;
  • 34 % sunt de părere că UE ar putea oferi sprijin financiar pentru reformele statelor membre;
  • 31 % consideră că UE ar putea contribui la îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor în administrațiile publice ale statelor membre.

Europenii își doresc o administrație publică mai eficientă

Conform sondajului, administrațiile publice din statele membre ar putea fi mai eficace și mai eficiente. De exemplu, peste 45 % dintre cetățeni consideră că administrația publică din țara lor este complexă, împovărătoare și lentă.

Pentru o încredere sporită în administrația publică a țării lor, europenii consideră că aceasta ar trebui să fie mai puțin birocratică (52 %) și mai transparentă (44 %) în ceea ce privește deciziile și utilizarea fondurilor publice. Aproximativ o treime dintre respondenți consideră că o mai bună comunicare și o interacțiune simplificată cu cetățenii, precum și funcționari publici mai bine calificați ar contribui la îmbunătățirea încrederii în administrația publică.

Aproape jumătate dintre europeni consideră că administrația publică ar trebui să fie mai aproape de cetățeni, prin utilizarea unor diverse canale de comunicare directă, inclusiv interacțiuni în persoană, precum și că ar trebui să ofere informații mai clare cu privire la proceduri și servicii. Europenii își doresc totodată mai multe servicii digitale (31 %) și servicii de e-guvernare mai ușor de utilizat (35 %).

Reformele sunt cel mai necesare în domeniul sănătății și al educației 

Europenii consideră că reformele sunt cel mai necesare în domeniul sănătății publice (56 %) și al educației (50 %)În 11 state membre, peste 60 % dintre cetățeni solicită reforme în domeniul sănătății publice.

Sondajul confirmă faptul că Instrumentul de sprijin tehnic oferă un ajutor valoros

Rezultatul acestui sondaj Eurobarometru confirmă importanța Instrumentului de sprijin tehnic. Într-adevăr, instrumentul răspunde solicitărilor de sprijin ale statelor membre în ceea ce privește nevoile în materie de reformă pe care le-au identificat. Prin acest instrument, UE oferă expertiză și asistență tehnică, face posibile și promovează schimburile de informații între țări și consolidează capacitatea administrațiilor publice: toate acestea reprezintă acțiuni în care cetățenii consideră că UE trebuie să dețină un rol.

Până în prezent, peste 400 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic– inclusiv mai multe proiecte noi pentru 2023 – au contribuit sau vor contribui la pregătirea sau punerea în aplicare a planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre, care includ reforme ce promovează consolidarea capacităților administrațiilor publice.

Etapele următoare

Rezultatele acestui sondaj vor sprijini punerea în aplicare a proiectelor de reformă în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic. De exemplu, inițiativa emblematică privind Schimbul de cooperare în domeniul administrației publice – „Public Administration Cooperation Exchange” va oferi deja în 2023 posibilitatea ca peste 300 de funcționari publici din 18 state membre să se familiarizeze cu bunele practici din alte administrații, să transfere competențe și să dobândească expertiză. În 2024 vor apărea alte oportunități de schimb.

Context

Sondajul Eurobarometru Flash (526) a fost realizat în perioada 3-18 aprilie 2023 prin interviuri telefonice. Au fost intervievați 25 631 de respondenți din cele 27 de state membre ale UE. Atunci când au răspuns la întrebări, respondenții au fost rugați să selecteze maximum trei răspunsuri dintr-o listă.

La 21 martie 2023, Comisia a aprobat o nouă rundă de 151 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, pentru a oferi asistență tuturor statelor membre în pregătirea, conceperea și punerea în aplicare a până la 326 de reforme de vârf în 2023.

Proiectele sprijinite răspund unor nevoi de reformă exprimate de statele membre, fiind totodată aliniate la prioritățile Uniunii Europene care promovează administrații publice moderne și eficiente, strategii de creștere durabilă și economii reziliente. Multe proiecte de reformă sunt, de asemenea, legate de planul REPowerEU și de punerea lor în aplicare în cadrul capitolului REPowerEU din planurile de redresare și reziliență.

Instrumentul de sprijin tehnic face parte din cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și se bazează pe succesul programului precedent, Programul de sprijin pentru reforme structurale. Începând din 2017, peste 1 500 de proiecte de sprijin tehnic au fost puse în aplicare în toate statele membre cu ajutorul Instrumentului de sprijin tehnic și al Programului de sprijin pentru reforme structurale.

Informații suplimentare

Raportul Eurobarometru

Site-ul web dedicat sprijinului pentru reforme

Instrumentul de sprijin tehnic

Fișe informative privind proiectele de reforme din fiecare stat membru

Instrumentul de sprijin tehnic – Programul anual de lucru pentru 2023

Întrebări și răspunsuri privind Instrumentul de sprijin tehnic 2023