• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
OnlineShop
  • februarie 2, 2023

Protecția consumatorilor: practici manipulatoare în mediul online identificate în 148 din 399 magazine virtuale verificate

La 30 ianuarie 2023, Comisia și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din 23 de state membre, din Norvegia și Islanda (rețeaua CPC) au publicat rezultatele unei acțiuni de verificare („sweep”) a site-urilor web de vânzare cu amănuntul.

Această verificare a vizat 399 de magazine virtuale ale unor comercianți cu amănuntul care vând produse variind de la textile la produse electronice. Verificarea s-a axat, de asemenea, pe trei tipuri specifice de practici manipulatoare despre care se constată deseori că sunt utilizate pentru a-i determina pe consumatori să facă alegeri care ar putea să nu fie în interesul lor, așa-numitele „interfețe înșelătoare” (dark patterns). Printre acestea se numără: numărătoarele inverse false; interfețele web concepute pentru a-i determina pe consumatori să facă achiziții, să cumpere abonamente sau să aleagă alte opțiuni; precum și informațiile ascunse. Ancheta a arătat că 148 de site-uri conțineau cel puțin una dintre aceste trei interfețe înșelătoare.

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat: Conform verificării noastre, aproape 40 % din site-urile web de cumpărături online se bazează pe practici manipulatoare menite să exploateze vulnerabilitățile consumatorilor sau să îi înșele. Acest comportament este vădit reprobabil și contravine protecției consumatorilor. Astăzi, dispunem deja de instrumente obligatorii cu ajutorul cărora putem contribui la soluționarea acestor probleme și fac apel la autoritățile naționale îndemnându-le să recurgă la capacitățile lor de asigurare a respectării legii pentru a lua măsuri adecvate și pentru a combate aceste practici. În paralel, Comisia revizuiește întreaga legislație privind protecția consumatorilor pentru a se asigura că aceasta este adecvată pentru era digitală, inclusiv pentru a evalua dacă interfețele înșelătoare fac obiectul unor supravegheri adecvate.  

  • 42 de site-uri web au utilizat numărătoare inverse false cu termene-limită pentru achiziționarea de produse specifice;
  • 54 de site-uri web au direcționat consumatorii către anumite opțiuni – de la abonamente la produse mai scumpe sau la opțiuni de livrare – fie prin designul lor grafic, fie prin alegerea limbii;
  • S-a constatat că 70 de site-uri web disimulau informații importante sau le făceau mai puțin vizibile pentru consumatori. De exemplu, era vorba de informații referitoare la costurile de livrare, la compoziția produselor sau la disponibilitatea unei opțiuni mai ieftine. 23 de site-uri web disimulau informații cu scopul de a manipula consumatorii îndemnându-i să își facă un abonament;
  •  Acțiunea de verificare a inclus, de asemenea, aplicațiile a 102 dintre site-urile web care au făcut obiectul verificării, dintre care 27 au recurs, de asemenea, la cel puțin una dintre cele trei categorii de interfețe înșelătoare.

Etapele următoare

Autoritățile naționale vor contacta acum comercianții în cauză pentru a le solicita să își rectifice site-urile web și, dacă este necesar, vor lua măsuri suplimentare în conformitate cu procedurile lor naționale.

Pe lângă această acțiune de verificare și ca parte a eforturilor sale mai ample de a aborda interfețele înșelătoare pentru a completa activitatea rețelei CPC, Comisia va contacta, de asemenea, comercianții online care au fost identificați într-un studiu din 2022 privind practicile comerciale neloiale în mediul digital pentru a le cere să remedieze problemele identificate aici.

În plus, Comisia colectează feedback cu privire la trei directive referitoare la protecția consumatorilor, pentru a stabili dacă acestea asigură un nivel ridicat de protecție în mediul digital: Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind clauzele contractuale abuzive. O consultare publică este deschisă până la 20 februarie 2023.

Context

Cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (CPC) este o rețea de autorități responsabile cu asigurarea respectării legislației UE în materie de protecție a consumatorilor. Pentru a aborda aspectele transfrontaliere, acțiunile acestei rețele sunt coordonate la nivelul UE.

Autoritățile naționale sunt responsabile de asigurarea respectării legislației UE în materie de protecție a consumatorilor. Datorită Regulamentului actualizat privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului, autoritățile naționale dispun acum de competențe mai puternice pentru a detecta neregulile și a lua măsuri rapide împotriva comercianților necinstiți.

Noul act legislativ privind serviciile digitale va interzice interfețele înșelătoare pe platformele online. Acesta va completa normele existente precum Directiva privind practicile comerciale neloiale sau Regulamentul general privind protecția datelor, asigurându-se că nu există nicio lacună în materie de reglementare prin care platformele să îi poată manipula pe utilizatori.

În plus, noua Directivă privind o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme a modificat instrumentele existente ale legislației UE în materie de protecție a consumatorilor prin creșterea sporită a transparenței pentru consumatori atunci când cumpără de pe piețele online.

Acțiunile de verificare sunt efectuate de rețea utilizând un set de criterii comune elaborate de Comisia Europeană. Informații privind acțiunile de verificare anterioare pot fi găsite aici

Informații suplimentare

Acțiuni de verificare: verificări pe site-urile web

Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului Fișă informativă