• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
ProduseSustenabile
  • martie 31, 2022

Pactul verde: noi propuneri prin care produsele sustenabile să devină norma și să se sporească independența Europei din punctul de vedere al resurselor

Comisia Europeană a prezentat, la 30 martie, un pachet de propuneri din cadrul Pactului verde european care au scopul de a asigura faptul că produsele sustenabile devin norma în UE, că sunt stimulate modelele de afaceri circulare, iar consumatorii sunt capacitați în cadrul tranziției verzi. 

După cum s-a anunțat în Planul de acțiune pentru economia circulară, Comisia propune noi norme prin care aproape toate bunurile fizice de pe piața UE să devină mai ecologice, circulare și eficiente din punct de vedere energetic pe parcursul întregului lor ciclu de viață, de la faza de proiectare până la utilizarea zilnică, schimbarea destinației și sfârșitul ciclului de viață.

Comisia mai prezintă astăzi și o nouă strategie prin care textilele să devină mai durabile, reparabile, reutilizabile și reciclabile, să se combată moda de consum, deșeurile de textile și distrugerea textilelor nevândute și să se asigure faptul că producția lor se desfășoară cu respectarea deplină a drepturilor sociale.

O a treia propunere urmărește să stimuleze piața internă pentru produsele pentru construcții și să asigure adecvarea cadrului de reglementare existent pentru a se putea concretiza obiectivele în materie de sustenabilitate și climă în ceea ce privește mediul construit.

În fine, pachetul include o propunere privind noi norme pentru capacitarea consumatorilor în cadrul tranziției verzi, astfel încât consumatorii să fie mai bine informați cu privire la durabilitatea din punctul de vedere al mediului a produselor și să fie protejați mai bine împotriva dezinformării ecologice.

Prin propunerile de astăzi, Comisia prezintă instrumentele necesare pentru trecerea la o economie cu adevărat circulară în UE: o economie decuplată de dependența de energie și de resurse, mai rezilientă la șocurile externe, care respectă natura și sănătatea oamenilor. Propunerile se bazează pe succesul normelor existente ale UE în materie de proiectare ecologică, care au dus la reduceri remarcabile ale consumului de energie al UE și la economii semnificative pentru consumatori. Numai în 2021, cerințele existente în materie de proiectare ecologică le-au permis consumatorilor să economisească, în total, 120 de miliarde EUR. Normele au dus, de asemenea, la o scădere cu 10 % a consumului anual de energie al produselor care intră în domeniul lor de aplicare. Până în 2030, noul cadru va putea duce la economii de energie primară de 132 Mtep, ceea ce corespunde unei cantități de gaze naturale de aproximativ 150 de miliarde de metri cubi, cantitate aproape echivalentă cu importul UE de gaze rusești. 

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Propunerile noastre privind economia circulară dau startul unei ere în care produsele vor fi concepute de așa manieră încât să aducă beneficii tuturor, să respecte limitele planetei noastre și să protejeze mediul. Prelungirea duratei de viață a telefoanelor pe care le utilizăm, a hainelor pe care le purtăm și a multor alte produse vor duce la economii pentru consumatorii europeni. Și, la sfârșitul ciclului lor de viață, produsele nu vor fi o sursă de poluare, ci de noi materiale pentru economie, reducând, astfel, dependența întreprinderilor europene de importuri.” 

Informații suplimentare 

Întrebări și răspunsuri referitoare la Inițiativa privind produsele sustenabile

Fișă informativă referitoare la Inițiativa privind produsele sustenabile

Întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia pentru textile

Fișă informativă referitoare la Strategia pentru textile

Întrebări și răspunsuri referitoare la materialele de construcții

Fișă informativă referitoare la materialele de construcții

Comunicat de presă privind capacitarea consumatorilor

Fișă informativă privind capacitarea consumatorilor

Comunicare generală privind asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma

Propunere de regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile

Planul de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2022-2024

Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare

Sondaj privind parcursul de tranziție pentru ecosistemul textilelor

Scenarii posibile de creare în comun a unui parcurs de tranziție pentru un ecosistem al textilelor mai rezilient, sustenabil și digital

Site-ul web al Strategiei pentru textile sustenabile

Propunere de revizuire a Regulamentului privind produsele pentru construcții

Economia circulară: clip video privind încălțămintea sustenabilă

Economia circulară: clip video privind mobilierul sustenabil