• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
CodeOfPracticeDisinfo 1
  • iulie 8, 2022

Noul Cod de bune practici privind dezinformarea

Noul Cod consolidat de bune practici împotriva dezinformării a fost publicat și apariția salutată de Comisia Europeană. Cei 34 de semnatari ai Codului, printre care se numără platforme, companii din sectorul tehnologiei și organizații ale societății civile, au urmat Orientările Comisiei din 2021 și au ținut seama de învățămintele crizei cauzate de pandemia de COVID-19 și de cele desprinse în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Codul consolidat se bazează pe Codul de bune practici din 2018, primul de acest gen, recunoscut în întreaga lume ca un cadru deschizător de drumuri. Noul cod stabilește angajamente cu o sferă largă și precise din partea platformelor și a industriei de profil de a combate dezinformarea, marcând astfel un nou pas important către un mediu online mai transparent, mai sigur și mai demn de încredere.

Concret, noul cod cuprinde angajamente privind:

·         extinderea participării

·         eliminarea stimulentelor financiare pentru răspândirea dezinformării

·         includerea în domeniul de aplicare al codului a noilor comportamente manipulatoare, cum ar fi conturile false, boții sau materialele deepfake răuvoitoare care contribuie la propagarea dezinformării;

·         capacitarea utilizatorilor prin punerea la dispoziție a unor instrumente mai bune de recunoaștere, înțelegere și semnalare a dezinformării;

·         dezvoltarea verificării veridicității informațiilor în toate țările UE și în toate limbile Uniunii

·         asigurarea transparenței publicității politice

·         creșterea sprijinului pentru cercetători, prin îmbunătățirea accesului acestora la datele platformelor;

·         evaluarea impactului codului prin intermediul unui cadru solid de monitorizare și prin transmiterea periodică de către platforme de rapoarte cu privire la modul în care își pun în aplicare angajamentele;

·         înființarea unui centru de transparență și a unui grup operativ care să ofere cu ușurință o imagine de ansamblu transparentă asupra punerii în aplicare a codului

În definitiv, scopul urmărit este ca acest cod să fie recunoscut drept cod de conduită în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale în vederea atenuării riscurilor la care sunt expuse platformele online foarte mari din cauza dezinformării.

Etapele următoare

Semnatarii vor avea la dispoziție 6 luni pentru a pune în aplicare angajamentele și măsurile la care au subscris. La începutul anului 2023, semnatarii vor transmite Comisiei primele rapoarte de punere în aplicare.

Pe baza consilierii asigurate de experți și a sprijinului furnizat de Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) și de Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO), Comisia va evalua periodic progresele înregistrate în punerea în aplicare a codului, ținând seama de raportarea detaliată și periodică pe care urmează să o efectueze semnatarii.

Grupul operativ instituit va monitoriza, va revizui și va adapta angajamentele în funcție de evoluțiile înregistrate de tehnologie, societate, piață și legislație. Grupul operativ a organizat deja astăzi reuniunea sa inițială. Acesta se va întruni în funcție de necesități cel puțin la fiecare 6 luni.

Pentru informații suplimentare

Platforma centrală privind Codul de practici împotriva dezinformării

Întrebări și răspunsuri privind Codul consolidat de bune practici

Codul consolidat de bune practici din 2022

Codul de bune practici din 2018

Evaluarea Codului de bune practici

Orientările Comisiei privind revizuirea Codului de bune practici

Comunicat de presă referitor la Actul legislativ privind serviciile digitale

Pagina din secțiunea „Politici” dedicată Codului de bune practici

Lista semnatarilor și a angajamentelor (actualizare continuă)