• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
48
  • iulie 20, 2021

EVS Seeds

Proiectul ”EVS seeds” a fost o inițiativă a Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca bazată pe nevoile identificate în comunitatea locală din Cluj, mai precis la nivelul instituțiilor publice și a organizațiilor cu potențial în implementarea de proiecte de voluntariat internațional SEV/ESC. Acest proiect ne-a oferit șansa de a dezvolta voluntariatul internațional (în speță SEV/ESC) în județul Cluj, oferindu-ne contextul și resursele pentru a cultiva capacitatea organizatiilor/institutiilor (selectate ca parteneri asociați) de a derula proiecte de voluntariat internațional. Principiul pe care ne-am bazat a fost “learning by doing”, adică prin implicarea directă a 16 voluntari SEV în activitățiile organizațiilor și instituțiilor selectate în acest sens, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca asigurând ghidajul întregului proces.

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca are capacitatea organzațională și expertiza SEV pentru a implementa un proiect cu dublu impact: pe de o parte asupra voluntarilor, iar pe de altă parte asupra organizațiilor/instituțiilor implicate. Ca organizație, suntem pregătiți să trecem de la faza de implementare la cea de transfer de expertiză către alte organizații.

Scopul proiectului a fost exact transferul expertizei SEV a Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca către instituții publice și organizatii non-guvernamentale din județul Cluj, motivate să deruleze proiecte SEV/ESC pentru a-și dezvolta și integra componenta de voluntariat internațional în propriile strategii de dezvoltare organizațională. Obiectivele proiectului au fost:

– dezvoltarea capacității organizaționale a Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca de a-și extinde serviciile de suport pentru dezvoltarea voluntariatului internațional în rândul a 8 organizații și instituții publice din județul Cluj

– dezvoltarea capacității organizaționale a celor 8 organizatii și instituții publice de a gestiona proiecte SEV/ESC

– dezvoltarea personală și profesională a celor 16 voluntari implicați în cele două fluxuri de stagii

– creșterea nivelului de conștientizare privind valoarea voluntariatului internațional în comunitatea clujeană.

Acest proiect strategic cu o durată de 31 de luni a implicat parteneri internaționali din țările participante ale programului Erasmus+ având rolul de organizații de trimitere de voluntari. Cele 16 stagii de voluntariat găzduite de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca au fost grupate în două fluxuri de 12 luni și respective 10 luni. Voluntarii au fost implicați direct în activitățile organizațiilor partenere asociate, selectate special în acest sens.

Partenerii asociați au fost așadar implicați într-un demers complex ce s-a tradus prin mult suport oferit din partea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca (2 workshopuri de o zi, consultanță individualizată, un curs de 4 zile pentru aprofundarea temei voluntariatului internațional) dar și prin creșterea gradului de independență și responsabilitate a partenerilor asociați față de implicarea voluntarilor în activitățile lor.

Impactul pe care îl estimăm ca urmare a derulării acestui proiect atinge multiple niveluri:

– la nivelul celor 16 voluntari implicații în stagii, experiența SEV va avea un rol important în formarea lor personală și profesională, prin dezvoltarea competențelor de lucru cu persoane vulnerabile și dezvoltarea atitudinilor proactive și tolerante, ambele aspecte cu rol mare în adaptarea la o viață responsabilă de adult și la câmpul muncii

– la nivelul partenerilor asociați, organizațiilor participante, va avea loc o creștere profesională prin extinderea laturii internaționale indispensabilă pentru o dezvoltare durabilă

– la nivelul Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca, se vor extinde serviciile pe care noi, ca centru resursă, le oferim comunității și anume suportul pentru dezvoltarea voluntariatului internațional

– la nivelul comunității, voluntariatul international va deveni mai accesibil pentru locuitorii săi prin promovarea realizată, organizațiile locale participante se vor dezvolta, și, nu în ultimul rând, proiectul va contribui la integrarea persoanelor vulnerabile în societate.

Proiectul EVS Seeds a fost co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene gestionat în România de Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.