• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
Civil Society Prize RO
  • iulie 5, 2022

Ediția din 2022 a Premiului pentru societatea civilă, centrată pe două teme: tineret și Ucraina

Edificarea unui viitor mai bun pentru tineri și sprijinirea victimelor războiului din Ucraina sunt cele două teme ale ediției din acest an a Premiului CESE pentru societatea civilă

Comitetul Economic și Social European (CESE) a deschis perioada înscrierii candidaturilor pentru ediția din 2022 a Premiului pentru societatea civilă, care va recompensa proiecte și inițiative inovatoare și creative din două categorii: responsabilizarea tinerilor și sprijinirea civililor ucraineni afectați de evenimentele teribile din țara lor devastată de război.

Premiile, în valoare totală de 60 000 EUR, vor fi împărțite între maximum șase câștigători, câte trei pentru fiecare categorie. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în Bruxelles, în timpul sesiunii plenare a CESE din 14‑15 decembrie 2022.

Termenul de depunere a candidaturilor este 31 iulie 2022, ora 10:00 (ora Bruxelles‑ului).

Proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să fie în curs de desfășurare. Nu vor fi acceptate proiectele programate deja, dar a căror punere în aplicare nu a început încă la data de 31 iulie 2022.

Concursul este deschis tuturor organizațiilor societății civile, persoanelor fizice și întreprinderilor private care desfășoară inițiative fără scop lucrativ. Organizațiile și întreprinderile trebuie să fie înregistrate oficial în UE, în timp ce solicitanții individuali trebuie să fie cetățeni ai UE sau resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința în UE.

Toate inițiativele și proiectele trebuie desfășurate în UE, cu excepția celor din categoria 2 (societatea civilă europeană pentru Ucraina), care pot fi realizate și în Ucraina.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site‑ul internet al CESE.

Scopul Premiului emblematic al CESE pentru societatea civilă este de a sensibiliza opinia publică cu privire la contribuția remarcabilă a societății civile la crearea unei identități și a unei cetățenii europene și la promovarea valorilor comune care consolidează integrarea europeană.

În prezent, la a treisprezecea sa ediție, premiul se axează pe o temă diferită, deosebit de relevantă pentru UE în fiecare an.

CATEGORIA 1: TINERETUL REPREZINTĂ ATÂT VIITORUL, CÂT ȘI PREZENTUL NOSTRU

Tema categoriei 1 este responsabilizarea tinerilor.

În cadrul Anului european al tineretului, CESE ar dori să sublinieze importanța uriașă a implicării semnificative a tinerilor și a organizațiilor de tineret în procesele decizionale, ceea ce, la rândul său, va asigura stabilitatea și reziliența democrațiilor europene.

Prin acordarea unui premiu în această categorie, CESE dorește să sublinieze contribuția pe care tinerii o pot aduce la conturarea viitorului Europei și nevoia urgentă de a le da posibilitatea să devină cetățeni activi și actori ai schimbărilor pozitive din economie și societate. Acest lucru este cu atât mai important acum, când tinerii au fost afectați în mod disproporționat de consecințele economice și societale ale pandemiei de COVID‑19.

Prin urmare, câștigătorii aleși de CESE vor reprezenta proiecte ce vizează crearea unui viitor mai bun pentru și împreună cu tinerii din Europa. Aceste proiecte ar trebui să abordeze nevoile specifice ale tinerilor europeni și să contribuie la responsabilizarea lor și la participare la viața economică și socială.

Inițiativele eligibile trebuie să acopere cel puțin unul dintre următoarele domenii: ocuparea forței de muncă și accesul la piața muncii, inclusiv antreprenoriatul; educație și formare; sănătate și bunăstare, în special ca urmare a pandemiei de COVID‑19; participarea la procesele politice, inclusiv în chestiuni precum schimbările climatice și noile tehnologii; responsabilizarea grupurilor vulnerabile; consolidarea capacității tinerilor multiplicatori.

CATEGORIA 2: EFORTURI CONJUGATE PENTRU UCRAINA

Tema categoriei 2 este societatea civilă europeană pentru Ucraina.Premiul va onora inițiative eficiente, inovatoare și creative ce au ca scop sprijinirea civililor care suferă de pe urma războiului.

Una dintre prioritățile actuale ale CESE este protejarea populației din Ucraina. CESE atrage atenția că toți refugiații trebuie să beneficieze de o protecție adecvată și în timp util. Societatea civilă organizată a demonstrat deja că rolul său în acest context este crucial. În multe țări, UE s-a mobilizat imediat și cooperează cu autoritățile pentru a ajuta atât populația din Ucraina, cât și pe ucrainenii care s-au refugiat în alte țări.

Exprimându-și profunda durere pentru toate victimele agresiunii, pentru distrugerea orașelor și a infrastructurii din Ucraina, pentru suferințele umane nenumărate și pentru daunele aduse mediului, CESE ar dori să aducă în același timp un omagiu tuturor celor activi pe teren, care oferă zilnic asistență umanitară ucrainenilor și care îi ajută pe refugiați atât la sosire, cât și pe durata integrării lor în societatea europeană.

Proiectele eligibile pentru a fi premiate pot acoperi o gamă largă de teme, cum ar fi furnizarea de ajutor umanitar, de adăpost sau de ajutor de urgență; furnizarea de sprijin social, psihologic sau administrativ; sprijinirea integrării refugiaților ucraineni în țările-gazdă, de exemplu prin oferirea de cursuri de limbă sau de asistență în găsirea unui loc de muncă; sprijinirea persoanelor vulnerabile; combaterea dezinformării cu privire la războiul din Ucraina.

O listă mai detaliată, dar neexhaustivă, a posibilelor teme de proiecte pentru ambele categorii este disponibilă pe pagina web dedicată a CESE.

EDIȚII ANTERIOARE ALE PREMIULUI PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ

În 2021, premiul a recompensat proiecte climatice care încurajează o tranziție justă. În 2020, CESE a înlocuit Premiul pentru societatea civilă cu un premiu unic, Premiul pentru solidaritatea civilă, dedicat combaterii COVID‑19. Între alte teme din trecut s-au numărat egalitatea de gen și emanciparea femeilor, identitățile europene, patrimoniul cultural și migrația.

Vă cerem să încurajați organizațiile societății civile din țara dvs. să-și depună candidatura pentru ediția din 2022 a Premiului CESE pentru societatea civilă și, prin urmare, să contribuiți la recompensarea unor proiecte valoroase.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Unitatea de presă a CESE – Laura Lui
+ 32 (0)2 546 91 89

laurairena.lui@eesc.europa.eu

@EESC_PRESS