• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
34
  • iulie 19, 2021

Voluntariatul, o punte între etnii

Proiectul „Voluntariatul, o punte între etnii” a fost implementat de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca în perioada martie 2015 – aprilie 2016. Acesta a contribuit la dezvoltarea a trei comunități rurale ale județului Cluj (Florești, Tureni și Sînpaul), abordând problematica comunităților multietnice și a dezvoltării acestora prin voluntariat, prin mobilizarea tuturor actorilor locali pentru generarea de schimbări pozitive.
Activitățile propuse în comunitățile din Tureni, Florești și Sînpaul au presupus câteva linii de acțiune principale: dezvoltarea unui club multicultural în fiecare școală beneficiară cu rolul de a stimula relaționarea pozitivă între elevii din etnii diferite; pregătirea și împuternicirea primăriilor locale în gestionarea eficientă a relațiilor interetnice (printr-un curs de formare dedicat reprezentanților primăriei, printr-un stagiu de jobshadowing în Norvegia, dar și prin implicarea permanentă în toate acțiunile derulate în comunitate); crearea contextului de interacțiune și implicare la nivelul întregii comunități prin acțiunile comunitare propuse, evenimente de promovare etc.

Proiectul “Voluntariatul, o punte între etnii” a fost cofinanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.