• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
Uniunea sanatatii
  • iulie 13, 2022

Uniunea sănătății: lista cu principalele 3 amenințări la adresa sănătății, pentru care să ne pregătim

Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) din cadrul Comisiei a prezentat o listă de priorități cuprinzând principalele 3 amenințări la adresa sănătății care necesită coordonare la nivelul UE în scopul pregătirii de contramăsuri medicale.

Categoriile de amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății care au fost identificate:

  1. Agenții patogeni cu potențial pandemic ridicat: este vorba, printre altele, de analizarea anumitor familii virale care prezintă motive de îngrijorare, luând în considerare și natura zoonotică a majorității bolilor infecțioase emergente cu consecințe grave. Această categorie include în principal familii de viruși ARN respiratorii.
  2. Amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare: acestea pot fi cauzate de diseminarea accidentală sau deliberată, având în vedere tensiunile geopolitice mondiale, precum și de incidente provocate de actori neglijenți. Substanțele CBRN au fost identificate pe baza probabilității de apariție a acestora și a impactului lor potențial asupra sănătății umane.
  3. Amenințările generate de rezistența la antimicrobiene, care reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru sănătatea umană, numai rezistența antibacteriană provocând, potrivit estimărilor, peste 1,2 milioane de decese pe an la nivel mondial.

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Prezentăm astăzi, pentru prima dată, principalele amenințări la adresa sănătății pentru care ar trebui să ne pregătim și la care ar trebui să facem tot posibilul pentru a răspunde. Acest exercițiu reprezintă primul pas către asigurarea disponibilității și a accesibilității contramăsurilor medicale pentru toate statele membre în caz de necesitate. HERA a fost creată ca o santinelă în vederea viitoarelor urgențe sanitare și mă bucur că acum începe în mod concret să își îndeplinească misiunea.”

În conformitate cu Planul de lucru al HERA pentru 2022, HERA, în colaborare cu serviciile Comisiei, cu agențiile UE și cu partenerii și experții internaționali, a efectuat acest exercițiu de stabilire a priorităților pentru a selecta trei amenințări cu impact puternic la adresa sănătății, cu scopul de asigura o aliniere globală și o colaborare strânsă în materie de securitate sanitară la nivel mondial.

Etapele următoare

Identificarea principalelor amenințări la adresa securității noastre sanitare reprezintă prima etapă a procesului de asigurare a dezvoltării, a capacității de producție și a extinderii producției, a achizițiilor publice și a constituirii de stocuri potențiale de medicamente, diagnostice, dispozitive medicale și echipamente individuale de protecție, precum și a altor contramăsuri medicale, pentru a asigura disponibilitatea și accesibilitatea acestora în caz de necesitate. Împreună cu alte servicii ale Comisiei și agenții ale UE, HERA se va asigura că investițiile sunt direcționate în mod continuu către protejarea sănătății publice și a securității sanitare în ceea ce privește disponibilitatea contramăsurilor medicale.

Context

Un obiectiv central al HERA este de a asigura dezvoltarea, fabricarea, achizițiile publice și distribuirea echitabilă a contramăsurilor medicale esențiale pentru a acoperi eventualele lacune în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea acestora. În acest scop, HERA trebuie să evalueze potențialele amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății și să colecteze date pentru a atinge acest obiectiv; prin urmare, HERA trebuie să identifice și să ierarhizeze viitoarele amenințări la adresa sănătății, să identifice eventualele lacune în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea contramăsurilor medicale relevante, să orienteze viitoarele acțiuni legate de cercetarea și dezvoltarea de noi astfel de contramăsuri și să contribuie la orice alte acțiuni relevante.

HERA este un pilon esențial al Uniunii europene a sănătății și un activ fundamental pentru consolidarea răspunsului și a pregătirii UE în caz de urgențe sanitare. HERA a fost înființată în septembrie 2021 pentru a înlocui soluțiile ad-hoc pentru gestionarea și desfășurarea unor acțiuni de răspuns în caz de pandemie, fiind o structură permanentă, dotată cu instrumente și resurse adecvate pentru a planifica în avans acțiunile UE în caz de urgențe sanitare.

Informații suplimentare

Fișă informativă: Identificarea principalelor 3 amenințări prioritare

Planul de lucru al HERA pentru 2022

Asigurarea disponibilității materialelor și echipamentelor

Site-ul web al HERA

Uniunea_s_n_t__ii__HERA_prezint__lista_principalelor_3_amenin__ri_la_adresa_s_n_t__ii_pentru_care_trebuie_s__ne_preg_tim