• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
coperta pt site
  • iunie 7, 2022

Suport de curs pentru elevii de gimnaziu: Biodiversitate și Foraging

Un nou suport de curs Biodiversitate și Foraging, a fost elaborat de de EUROPE DIRECT Cluj și partenerii săi și este pus, gratuit, la dispoziția profesorilor de gimnaziu. Conținutul cuprinde informații despre: pierderea biodiversității versus protejarea naturii; istorie, norme și bune practici legate de foraging sau culesul din flora spontană; un scurt ghid de inițiere în identificarea și culesul de ciuperci sălbatice comestibile și unul de plante sălbatice comestibile. De aici puteți descărca și folosi gratuit suportul de curs Biodiversitate și Foraging*.

În 2022, EUROPE DIRECT Cluj se adresează obiectivelor Anului European al Tineterului 2022 și Strategiei UE în domeniul Biodiversității pentru 2030, încurajând tinerii din zonele rurale și urbane să devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive.

O serie de activități în scopul creșterii nivelului de conștientizare al tinerei generații asupra consolidării rezilienței în fața posibilelor amenințări viitoare (pandemii, dezastre s.a.), a necesității protejării naturii și a schimbării cursului degradării ecosistemelor a fost organizată, pe parcursul anului, de EUROPE DIRECT Cluj și partenerii săi Asociația EnCaRe și Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu susținerea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca, a Asociației Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj și a Comisiei Europene.

Profesorii de gimnaziu din județul Cluj au fost chemați, la începutul lunii iunie 2022, să schimbe sala de clasă cu pădurea și să participe la evenimentul Biodiversity Treasure Hunt, o ”vânătoare de comori altfel”, în pădurea Făget Cluj. Participanții au acumulat, direct pe teren, cunoștințe generale legate de biodiversitatea europeană și locală, prin intermediul unei vânători de comori și a unui periplu prin foraging (culesul din flora spontană). Traseul vânătorii a cuprins mai multe „destinații”, adică elemente din flora spontană reprezentativă, însoțite de probe amuzante.

Biodiversity Treasure Hunt va putea fi replicat în lucrul cu elevii, cu ajutorul noului suport de curs Biodiversitate si Foraging. Mult succes și dați-ne de știre cum v-a folosit, printr-un scurt mesaj la europedirect.cluj@voluntariat.ro !

*(manuscris finalizat în mai 2022, în cadrul proiectului EUROPE DIRECT Cluj cofinanțat de Comisia Europeană și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, și cu susținerea partenerilor EnCaRe și ISJ Cluj. Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului; conținutul nu reprezintă poziția Uniunii Europene. Nici UE și nici autorul nu sunt responsabili pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate sau prezenta publicație. Publicație tipărită cu sprijinul partenerului Asociația Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj. Sursa textului Capitolului Biodiversitate: “Instrumente de pledoarie în favoarea naturii”, publicație a Comisiei Europene, mai 2021.)

Context:

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul verde european își propune:

– să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră

– creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor

– nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă

Pactul verde european este finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1 800 de miliarde de euro provenind din Planul de redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al UE.

Prin intermediul Anului european al tineretului 2022, Comisia în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autoritățile locale, părțile interesate și tinerii înșiși, intenționează: 

  • să onoreze și să sprijine generația care a făcut cele mai mari sacrificii în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranțe, forță și încredere în viitor, prin evidențierea modului în care tranziția verde și cea digitală oferă perspective și oportunități reînnoite;
  • să încurajeze toți tinerii, în special pe cei cu mai puține oportunități, pe cei proveniți din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate sau care aparțin unor grupuri vulnerabile, să devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive;
  • să promoveze oportunitățile oferite tinerilor de politicile UE, cu scopul de a sprijini dezvoltarea personală, socială și profesională a acestora;
  • să se inspire din viziunea și cunoștințele tinerilor pentru a consolida în continuare proiectul UE.

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 urmărește să plaseze biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030 și conține acțiuni și angajamente concrete. Parte esențială a Pactului verde european, aceasta urmărește să consolideze reziliența societăților noastre în fața unor posibile amenințări viitoare precum: impactul schimbărilor climatice; incendii forestiere; insecuritate alimentară; epidemii.

EUROPE DIRECT Cluj este parte a rețelei Europe Direct care funcționează în toate statele membre, sub coordonarea Comisiei Europene, nu mai puțin de 422 de centre în UE și 24 în România. EUROPE DIRECT Cluj este biroul local al UE, unde fiecare cetățean interesat poate să apeleze pentru a întâlni un expert pe probleme europene, pentru a pune întrebări despre UE, pentru a discuta despre viitorul UE și pentru a găsi referințe pentru alte surse de informații și rețele.

Contact:

Lia Valendorfean
Manager EUROPE DIRECT Cluj (biroul local UE)
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
Str. Virgil Fulicea, nr. 1, Cluj-Napoca, cod 400022
Tel.: +40-264-431 411, mobil: +40755 777 011
E-mail: europedirect.cluj@voluntariat.ro

Curs-A5_OK_preview