• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
EUROPE DIRECT general
  • noiembrie 22, 2021

Știai că există un birou local al UE chiar la tine în oraș? Hai să ne cunoști!

Știai că există un birou local al Uniunii Europene chiar la tine în oraș? Peste 420 de birouri locale ale UE funcționează în statele membre, purtând numele de EUROPE DIRECT. Această rețea este coordonată direct de Comisia Europeană dar deservește atât Comisia cât și Parlamentul European. Scopurile birourilor EUROPE DIRECT sunt:

• aduc Uniunea Europeană, politicile și valorile acesteia în toate colțurile Europei și stimulează dezbaterile • sunt o legătură importantă între instituțiile UE și cetățeni • contribuie la explicarea modului în care Europa combate pandemia, stimulând redresarea economică și abordând tranziția verde și tranziția digitală

În România există 24 de birouri EUROPE DIRECT, cu un mandat pe perioada mai 2021-decembrie 2025.

EUROPE DIRECT Cluj este găzduit de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Biroul are rol de centru de informare, unde fiecare cetățean interesat poate să apeleze pentru: a întâlni un expert pe probleme europene; a pune întrebări despre UE; a discuta despre viitorul UE cu alți cetățeni europeni; a găsi referințe pentru alte surse de informații și rețele. De asemenea, EUROPE DIRECT Cluj susține instituțiile europene, proiectele și evenimentele organizate de acestea pe plan local.

Pe scurt, ceea ce își propune EUROPE DIRECT Cluj este să facă Europa mai accesibilă clujenilor.

Activitățile EUROPE DIRECT Cluj: • implică clujenii în evenimente, dialoguri cu cetățenii și în diferite forme de interacțiune offline și online, în special în ceea ce privește Conferința privind viitorul Europei 2021-2022 • pune la dispoziția mass-mediei și a multiplicatorilor de opinie locali conținut relevant privind politicile și prioritățile UE • ajută CE să obțină o imagine de ansamblu a sensibilităților locale legate de politicile UE • promovează cetățenia europeană activă în școli și universități • se coordonează cu alte rețele UE prezente în Regiunea Nord-Vest • asigură cetățenilor, organizațiilor sau companiilor acces mai facil la UE.

Evenimentele EUROPE DIRECT Cluj în 2021: • sărbătorirea Zilei Europei și deschiderea oficială a centrului la Cluj • serial radio tip podcast, intitulat #Europacufolos – cum îți este ție de folos Europa? • un atelier de competențe pentru jurnaliști, axat pe media digitală, competențe antreprenoriale, combaterea dezonformării, intitulat #NextMediaUE • un workshop pentru elevi și unul pentru studenți, axate pe Europa verde și Europa digitală • o replică locală a Conferinței privind viitorul Europei intitulată Dialog privind viitorul Transilvaniei. Focus: antreprenoriatul feminin.

Alte instituții și birouri ale UE

Numeroase servicii de informare ale UE funcționează în prezent în statele membre

Informații privind drepturile consumatorului:

Centrul European al Consumatorilor România – parte a rețelei ECC-Net, el oferă informații despre drepturile consumatorilor în UE

RAPEX – este un sistem de alertă rapidă privind produsele periculoase, ce facilitează schimbul de informații între statele membre pe această temă

Ocuparea forței de muncă, pregătirea profesională, oportunități de cercetare sau mobilitate:

EURES – rețea europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă

Euroguidance– rețea europeană a serviciilor de consiliere

Eurodesk România – parte a rețelei europene Eurodesk, destinată tinerilor și celor care lucrează cu ei.

NARIC – platformă pentru recunoașterea calificărilor academice

EUROPASS – documentele de acest tip ajută solicitanții de locuri de muncă să își prezinte cu claritate aptitudinile și competențele, făcându-le ușor de înțeles oriunde în Europa

EURAXESS – reprezintă un ”ghișeu unic” pentru cercetătorii ce doresc să își desfășoare activitatea oriunde în UE

Informații pentru companii:

EEN (Enterprise Europe Network) – rețea ce oferă asistență IMM-urilor pentru a utiliza la maximum oportunitățile de afaceri din UE

SOLVIT – platformă online ce oferă asistență cetățenilor și firmelor atunci când legislația UE nu este respectată de autoritățile publice

Europa ta – secțiunea ”Ghidul întreprinzătorului european” din portalul ”Europa ta” oferă informații legate de înființarea de noi companii, TVA, vânzări în străinătate, personal și angajați, surse de finanțare și contracte de achiziții publice, certificate de mediu și, nu în ultimul rând, cerințe necesare în ce privește produsele.

Informații în domeniul juridic:

 FIN-NET– rețea pentru rezolvare extrajudiciară a litigiilor cu caracter financiar

Avocatul Poporului sau Ombudsman-ul European –  reprezintă un organism specializat al Uniunii Europene, care efectuează investigaţii pe baza plângerilor împotriva instituţiilor şi organelor acestora

OLAF – acest serviciu investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, actele de corupție și de culpă profesională gravă la nivelul instituțiilor UE și elaborează politica de combatere a fraudei în numele Comisiei Europene