• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
platforma energie
  • decembrie 21, 2022

Platforma energetică a UE: progrese în achiziționarea în comun de gaze

Comisia Europeană a convocat o masă rotundă la nivel înalt în domeniul industrial pentru a sprijini activitatea în cadrul Platformei energetice a UE în direcția achiziționării în comun a gazelor, care este programată să înceapă în 2023.

Reuniunea de astăzi, 20 decembrie, survine după adoptarea, ieri, de către miniștrii energiei din UE, a propunerii de Regulament al Comisiei privind consolidarea solidarității prin intermediul unei mai bune coordonări a achizițiilor de gaze, a schimburilor transfrontaliere de gaze și a unor valori de referință fiabile în materie de prețuri. Respectivul regulament oferă temeiul juridic pentru agregarea cererii de gaze din UE, achiziționarea în comun a gazelor și utilizarea mai eficientă a infrastructurii, inclusiv a terminalelor GNL din UE.

Reuniunea a fost deschisă de președinta Ursula von der Leyen și prezidată de vicepreședintele Maroš Šefčovič și la ea au participat reprezentanți la nivel înalt ai 33 de companii din statele membre ale UE și ai părților contractante la Comunitatea Energiei. Reuniunea s-a axat pe necesitatea unei implicări reale a industriei gazelor din UE, atât a operatorilor mai mari, cât și a operatorilor mai mici de pe piață, în cadrul platformei. Obiectivul Platformei este de a contribui la coordonarea achizițiilor de gaze, utilizând în același timp puterea de negociere și politică a UE pentru a asigura aprovizionarea cu energie de la parteneri de încredere la prețuri sustenabile pentru cetățenii și întreprinderile din UE. În ianuarie, Comisia va convoca prima reuniune oficială a Comitetului director, alcătuit din state membre ale UE, pentru a contribui, atât la coordonarea procesului de agregare a cererii, cât și la coordonarea achizițiilor în comun.

Președinta von der Leyen a declarat: „Anul acesta am făcut pași importanți în direcția diversificării aprovizionării noastre cu gaze și a înlocuirii combustibililor fosili proveniți din Rusia. Știm însă că anul 2023 va fi mai dur și ne putem confrunta cu un potențial deficit de aproape 30 miliarde de metri cubi de gaze naturale anul viitor. Făcând din achiziționarea în comun de gaze naturale o realitate, vom utiliza puterea economică și politică a UE pentru a asigura aprovizionare suplimentară pentru cetățenii și industria noastră. Reuniunea de astăzi va demara acest proces.

Context

Platforma energetică a UE a fost lansată în aprilie 2022 ca răspuns la necesitatea de a diversifica sursele de aprovizionare pentru a reduce dependența de gazele naturale din Rusia și de a sprijini toate statele membre ale UE și părțile contractante la Comunitatea Energiei în asigurarea aprovizionării cu gaze pentru iarna 2023/2024. În cadrul Comisiei a fost creat un grup operativ special pentru a sprijini acest proces. A fost înființat un grup consultativ sectorial, care s-a reunit periodic pentru a asista Comisia din perspectiva dimensiunii industriale; au fost înființate cinci grupuri regionale pentru a identifica nevoile, oportunitățile de utilizare în comun a infrastructurii și potențialii noi furnizori.

Platforma a fost, de asemenea, esențială pentru eforturile noastre de diversificare din ultimele luni, facilitând semnarea memorandumurilor de înțelegere cu principalele țări partenere exportatoare de gaze și de susținere a acțiunilor de informare la nivel internațional în sprijinul planului nostru REPowerEU. Propunerea de regulament privind achiziționarea în comun a gazelor naturale a fost convenită de miniștrii energiei din UE la 19 decembrie, în cadrul reuniunii Consiliului la care a participat comisarul pentru energie Kadri Simson.