• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
Kohesio
  • martie 17, 2022

Peste 1,5 milioane de proiecte finanțate de UE, accesibile pe o nouă platformă publică

Comisia a lansat Kohesio”, o platformă publică online care reunește toate informațiile referitoare la peste 1,5 milioane de proiecte din toate cele 27 de state membre, finanțate, începând din 2014, din FEDR și FSE. Platforma este disponibilă aici.

Pe 17 martie, la începutul ediției cu numărul 8 a Forumului privind coeziunea, Comisia a lansat Kohesio”, o platformă publică online care reunește toate informațiile referitoare la peste 1,5 milioane de proiecte din toate cele 27 de state membre, finanțate, începând din 2014, din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul social european (FSE). În premieră, se creează și se pune la dispoziția tuturor o platformă cuprinzătoare de date privind proiectele, care va fi disponibilă în toate limbile UE. Realizarea acestei platforme a necesitat o cooperare strânsă cu autoritățile de management din diferite state membre sau regiuni, întrucât proiectele de coeziune sunt gestionate de autoritățile naționale și regionale.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Kohesio oferă, în premieră, un set complet de informații necesare pentru a descoperi în ce mod contribuie politica de coeziune la consolidarea Uniunii noastre. Cu ajutorul Kohesio, politica de coeziune câștigă în deschidere și transparență. Cu doar câteva clicuri, oricine poate afla exact cum investește UE în regiunile și orașele noastre pentru a promova convergența și coeziunea economică, socială și teritorială. Acest nou instrument completează raportul privind coeziunea, care a fost publicat luna trecută, și platforma de date deschise privind coeziunea. Proiectele finanțate prin politica de coeziune nu vor avea secrete pentru nimeni!”

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a adăugat: „Fondurile UE pot aduce o schimbare reală pentru toți cetățenii din UE, în special pentru cei care au cel mai mult nevoie de sprijinul nostru. Fondul social european sprijină oamenii în găsirea unui loc de muncă, ajută lucrătorii și întreprinderile să dobândească competențele necesare pentru o redresare echitabilă, ecologică și digitală și consolidează incluziunea socială. Totodată, fondurile de coeziune pot oferi sprijin statelor membre în eforturile lor de a-i ajuta pe oamenii care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia. Noua platformă prezintă poveștile din spatele multor proiecte finanțate de UE care investesc în oameni și în regiuni.”

Un instrument util pentru toți

Platforma Kohesio pune la dispoziția tuturor informațiile deținute de autoritățile de management. Cu un volum impresionant de date, aceasta ilustrează contribuția esențială a politicii de coeziune la coeziunea economică, teritorială și socială a regiunilor UE, precum și la dubla tranziție verde și digitală, prin implementarea și finanțarea unei game largi de priorități politice în statele membre. De asemenea, platforma încurajează identificarea și schimbul de bune practici între regiuni și state membre.

Iată ce poate oferi Kohesio:

  • date standardizate referitoare la 1,5 milioane de proiecte din perioada de finanțare 2014-2020, inclusiv linkuri la programele și fondurile respective;
  • date standardizate referitoare la cei 500 000 de beneficiari ai proiectelor și la stadiul punerii în aplicare a acestora;
  • date care acoperă peste 300 de programe operaționale în toate cele 27 de state membre;
  • o hartă interactivă care permite extragerea datelor pe criterii geografice;
  • toate informațiile vor fi traduse în toate limbile UE.

Câteva exemple de proiecte de coeziune din cadrul platformei Kohesio

Kohesio va ajuta utilizatorii să exploreze modul în care FEDR sprijină crearea unei platforme digitale comunitare în Franța. De asemenea, se vor putea accesa informații cu privire la proiectul YouthReach din Irlanda, finanțat prin FSE; acesta îi sprijină pe tinerii care au părăsit timpuriu școala să-și revină și să facă cu succes primii pași către găsirea unui loc de muncă. Numai între 2014 și 2020, programul a ajutat un număr de 14 000 de tineri. În fine, Kohesio arată în ce mod contribuie Fondul de coeziune la îmbunătățirea legăturilor feroviare în Cehia.

Etapele următoare

În colaborare cu autoritățile de management selectate de statele membre pentru a gestiona fondurile de coeziune, Comisia va continua să dezvolte platforma „Kohesio” pentru a include proiecte din noua perioadă de programare 2021-2027. În lunile următoare, platforma va fi disponibilă în toate limbile oficiale ale UE.

Context

Comisia face în permanență eforturi pentru a asigura transparența și a pune informații la dispoziția publicului. Din acest motiv, în decembrie 2015 a fost lansată platforma de date deschise privind coeziunea, care le permite utilizatorilor să urmărească progresele înregistrate în punerea în aplicare a politicii de coeziune la nivelul UE, pe teme, țări sau fonduri. Platforma Kohesio completează platforma de date deschise privind coeziunea cu un registru unic și cuprinzător de informații privind proiectele și beneficiarii care primesc finanțare în cadrul politicii de coeziune. Cele două platforme vor coexista, deoarece oferă două perspective diferite: datele privind coeziunea cuprind informații financiare la nivel de program, în timp ce Kohesio oferă informații detaliate la nivel de proiect.

Informații suplimentare

Platforma de date deschise a UE privind coeziunea

Baza de date Kohesio a proiectelor UE

Ediția cu numărul 8 a Forumului privind coeziunea