• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
9
  • iunie 24, 2021

Parteneriat “Advocate for dignity-coalition”, programul “Pledoarie pentru demnitate” derulat de Centrul de Resurse Juridice (1 octombrie 2006 – 30 septembrie 2007)

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, în calitate de partener al acestui proiect, a monitorizat modul în care sunt respectate drepturile persoanelor cu probleme de sănătate mintală sau care au o dizabilitate intelectuală și sunt instituționalizate în spitalele de psihiatrie sau în centrele de recuperare pentru persoanele cu handicap. Realitatea din instituțiile psihiatrice din România arată că, în general, aceste persoane nu beneficiază de tratamentul psihiatric adecvat stării lor de sănătate și nici de activitățile de reabilitare vocațională absolut necesare pentru funcționarea lor la întreaga capacitate fizică și psihică. Mai grav, foarte mulți pacienți trăiesc în condiții care se află sub limita demnității umane și aceste instituții devin pentru ei „închisori pe viață”.
Rapoartele de monitorizare realizate de CVCN au evidențiat faptul că persoanele cu dizabilități mintale constituie un grup social sistematic marginalizat, discriminat și supus unor tratamente ce denotă lipsa de respect pentru drepturile fundamentale ale omului.
Pentru îmbunătățirea situației lor, Centrul de Resurse Juridice și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca alături de alți parteneri, au desfășurat campanii de advocacy, educare și informare, contribuind în același timp la formularea unui pachet de politici publice coerente pe sănătatea mintală, accentuând componenta de dezinstituționalizare și reintegrare în comunitate și urmărind transpunerea acestor obiective în practică.