• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
soil 1
  • Started:2022/04/01 14:00 Ended:2022/04/01 17:00

Biodiversitate și Foraging – workshop pentru profesori

  • EUROPE DIRECT Cluj
  • 0755777011
  • https://centruldevoluntariat.ro/despre-europe-direct-cluj/

Workshopul Biodiversitate și Foraging este organizat în cadrul parteneriatului dintre EUROPE DIRECT Cluj, asociația EnCaRe și Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Găzduirea este oferită de Școala Gimnazială Căianu, întrucât dorim să sporim atenția acordată școlilor din comunitățile rurale.

Workshopul Biodiversitate și Foraging are loc vineri, 1 aprilie, orele 14-17 și este o acțiune dedicată profesorilor care predau la clase cu copii între 12-14 ani, indiferent de materia de predare. Alături de reprezentanți ai ISJ Cluj și Casei Corpului Didactic sunt invitați să participe profesori de la școlile gimnaziale din comunele Căianu, Cămărașu, Mociu, Bonțida, Ceanu Mare și Panticeu.

În cadrul workshopului vorbim despre pierderea biodiversității, protejarea naturii și acțiunile UE pentru natură, facem o introducere în Foraging și prezentăm o nouă resursă pe care am realizat-o împreună cu partenerii noștri și pe care dorim să o punem gratuit la dispoziția profesorilor din județul Cluj: suportul de Curs ”Biodiversitate și Foraging”.

Cu un conținut care cuprinde norme și bune practici în Foraging sau culesul din flora spontană (culegerea într-o manieră sustenabilă; măsuri de siguranță în culegerea și procesarea elementelor din flora spontană s.a.), un ghid de inițiere în culesul de ciuperci sălbatice comestibile și unul pe plante sălbatice comestibile, suportul de Curs ”Biodiversitate și Foraging” va fi pus gratuit la dispoziția școlilor gimnaziale din județul Cluj.

Participanții la workshop afla: cum putem răspunde provocărilor legate de protejarea biodiversității; cum putem încuraja tranziția spre Europa Verde, la școală; ce este foragingul; cum putem organiza acțiuni de foraging cu elevii s.a.

Cursul în format electronic, precum și alte resurse pregătite de noi, vor fi puse la dispoziția tuturor școlilor din județul Cluj, după workshop. Workshopul este dublat de campanii de informare și promovare a tematicilor Pactului Verde European și va fi urmat de organizarea, la 4 iunie 2022, a evenimentului Biodiversity Treasure Hunt, în pădurea Făget de lângă Cluj-Napoca. Evenimentul va fi un semnal public pentru o mai bună protejare a naturii în procesul decizional al autorităților și de asemenea pentru îmbunătățirea modului de raportare al profesorilor și elevilor la natură și biodiversitate.

Derulate în parteneriat de EUROPE DIRECT Cluj, proiectul social IncrEdible și Inspectoratul Școlar Județean Cluj și susținute de CVCN Cluj-Napoca și Comisia Europeană, activitățile sub denumirea generică de ”Biodiversitate și Foraging” se încadrează în preocupările comunităților locale și ale instituțiilor europene legate de necesitatea plasării biodiversității Europei pe drumul către redresare până în 2030, în beneficiul oamenilor, al climei și al planetei, în contextul Pactului Verde European și al Anului European al Tineretului 2022.

Obiectivul nostru este să creștem nivelul de conștientizare, în special al tinerei generații, asupra necesității protejării naturii, a schimbării cursului degradării ecosistemelor, a consolidării rezilienței societăților noastre în fața unor posibile amenințări viitoare (pandemii, dezastre s.a.).

Context: Prin intermediul Anului european al tineretului 2022, Comisia în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autoritățile locale, părțile interesate și tinerii înșiși, intenționează:

  • să onoreze și să sprijine generația care a făcut cele mai mari sacrificii în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranțe, forță și încredere în viitor, prin evidențierea modului în care tranziția verde și cea digitală oferă perspective și oportunități reînnoite;
  • să încurajeze toți tinerii, în special pe cei cu mai puține oportunități, pe cei proveniți din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate sau care aparțin unor grupuri vulnerabile, să devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive;
  • să promoveze oportunitățile oferite tinerilor de politicile UE, cu scopul de a sprijini dezvoltarea personală, socială și profesională a acestora;
  • să se inspire din viziunea și cunoștințele tinerilor pentru a consolida în continuare proiectul UE.

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 urmărește să plaseze biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030 și conține acțiuni și angajamente concrete. Parte esențială a Pactului verde european, aceasta urmărește să consolideze reziliența societăților noastre în fața unor posibile amenințări viitoare precum: impactul schimbărilor climatice; incendii forestiere; insecuritate alimentară; epidemii.

Pactul verde european țintește să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră; creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor; nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă. Este finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1 800 de miliarde de euro provenind din Planul de redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul UE. Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55 % până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 1990.

(credit foto: Comisia Europeana)