• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
formare profesori fb
  • Started:2023/02/22 13:00 Ended:2023/02/24 19:00

Curs de formare pentru profesorii de gimnaziu

  • EUROPE DIRECT Cluj
  • 0755777011
  • https://centruldevoluntariat.ro/despre-europe-direct-cluj/

EUROPE DIRECT Cluj organizează – cu sprijinul Comsiei Europene, Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca și al Inspectoratului Școlar Județean Cluj -, cursul de formare pentru cadrele didactice „Prin educație, pregătiți pentru Europa de mâine”.

Cursul are loc în perioada 22-24 februarie 2023, la sediul EUROPE DIRECT Cluj din str. Virgil Fulicea nr. 1, Cluj-Napoca.

Beneficiarii sunt 20 de profesori de gimnaziu ai școlilor din Zona Metropolitană Cluj. Ei au șansa de a se perfecționa în tematici precum: Digitalizare & Green în UE; adaptarea temelor europene de actualitate, în funcție de vârsta și de mediul de proveniență al elevilor; utilizarea eficientă a materialelor educative europene; folosirea voluntariatului ca instrument de apropiere a comunității de școală etc.

Obiectivul acestui curs este creșterea gradului de informare și participare a profesorilor școlilor rurale la proiectul European.

Sesiunile de formare sunt susținute de experți din partea: Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca, Facultății de Studii Europene (UBB Cluj), Centrului de Documentare Europeană Cluj, Transilvania IT Cluster, Enterprise Europe Network in Transilvania, comunității Antreprenoare.

Cursul de formare ”Prin educație, pregătiți pentru Europa de mâine” face legătura cu prioritățile Comisiei Europene pentru 2019-2024, în special ”O Europă pregătită pentru era digitală”, ”Green Deal” și ”Promovarea modului nostru de viață european”.

EUROPE DIRECT Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Cluj implementează, anual, activități cu tematică europeană în beneficiul școlilor, în cadrul Parteneriatului Cadru 2021-2025.

În anul 2022 EUROPE DIRECT Cluj a elaborat un suport de curs pentru școli, cu tematica ”Biodiversitate și Foraging”, disponibil gratuit aici