• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
 • 0264 431 411
coperta pt site
 • Started:2022/06/04 11:00 Ended:2022/06/04 15:00

Biodiversity Treasure Hunt

 • EUROPE DIRECT Cluj
 • 0755777011
 • https://centruldevoluntariat.ro/despre-europe-direct-cluj/

În această perioadă, EUROPE DIRECT Cluj se adresează obiectivelor Anului European al Tineterului 2022 și Strategiei UE în domeniul Biodiversității pentru 2030, încurajând tinerii din zonele rurale să devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive.

Obiectivul nostru este să creștem nivelul de conștientizare, în special al tinerei generații, asupra necesității protejării naturii, a schimbării cursului degradării ecosistemelor, a consolidării rezilienței societăților noastre în fața unor posibile amenințări viitoare (pandemii, dezastre s.a.).

Ce facem:

 1. Informăm periodic școlile din județul Cluj în legătură cu resursele europene existente, precum: publicații, jocuri, concursuri, evenimente pentru profesori și elevi elaborate de instituțiile europene și disponibile la: Spațiul Învățării al CE, European Youth Event, Școli ambasadoare ale PE, Euroscola, Back to School s.a.;
 2. Elaborăm noi resurse pentru profesori, și le punem la dispoziția școlilor cu titlu gratuit: suportul de curs ”Biodiversitate și Foraging”;
 3. Organizăm evenimente pentru profesori: workshopul ”Biodiversitate și Foraging” (01.04.2022); ”Biodiversity Treasure Hunt” (04.06.2022)

Evenimentul ”Biodiversity Treasure Hunt” va avea ca locație pădurea Făget de lângă Cluj-Napoca. Se va vrea un semnal public pentru o mai bună protejare a naturii în procesul decizional al autorităților și al întreprinderilor și de asemenea în modul de raportare al elevilor și profesorilor la natură și biodiversitate. Printre invitați: tineri, reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, jurnaliști, reprezentanții ISJ Cluj, profesori care predau elevilor între 12-14 ani, Asociația Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj.

Inscrierea se face trimitand un email cu “da, vreau sa particip la Biodiversity Treasure Hunt” si datele personale de contact (email, telefon) la europedirect.cluj@voluntariat.ro

Vom organiza un concurs de cunoștințe generale legate de biodiversitatea europeană și locală, sub forma unei vânători de comori și un periplu prin foraging. Traseul vânătorii va cuprinde mai multe „destinații”. Fiecare „destinație” îl va aduce pe concurent față în față cu un element din flora reprezentativă și va fi însoțită de o probă prin care să se testeze spiritul de echipă, rapiditatea de reacție, perspicacitatea și memoria. În același timp, la fiecare „destinație”, concurenții vor primi indicii pentru continuarea traseului și informații esențiale despre Pactul Verde European, Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 și foraging ca și modalitate de a proteja biodiversitatea locală. La finalul vânătorii de comori, concurenții vor avea ocazia de a se familiariza cu noțiuni din suportul de curs pentru profesori, “Biodiversitate și Foraging”, publicație tipărită cu sprijinul partenerului Asociația Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj.

Derulate în parteneriat de EUROPE DIRECT Cluj, asociația EnCaRe și Inspectoratul Școlar Județean Cluj și susținute de CVCN Cluj-Napoca și Comisia Europeană, activitățile sub denumirea generică de ”Biodiversitate și Foraging” se încadrează în preocupările comunităților locale și ale instituțiilor europene legate de necesitatea plasării biodiversității Europei pe drumul către redresare până în 2030, în beneficiul oamenilor, al climei și al planetei, în contextul Pactului Verde European și al Anului European al Tineretului 2022.

Context: Prin intermediul Anului european al tineretului 2022, Comisia în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autoritățile locale, părțile interesate și tinerii înșiși, intenționează:

 • să onoreze și să sprijine generația care a făcut cele mai mari sacrificii în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranțe, forță și încredere în viitor, prin evidențierea modului în care tranziția verde și cea digitală oferă perspective și oportunități reînnoite;
 • să încurajeze toți tinerii, în special pe cei cu mai puține oportunități, pe cei proveniți din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate sau care aparțin unor grupuri vulnerabile, să devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive;
 • să promoveze oportunitățile oferite tinerilor de politicile UE, cu scopul de a sprijini dezvoltarea personală, socială și profesională a acestora;
 • să se inspire din viziunea și cunoștințele tinerilor pentru a consolida în continuare proiectul UE.

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 urmărește să plaseze biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030 și conține acțiuni și angajamente concrete. Parte esențială a Pactului verde european, aceasta urmărește să consolideze reziliența societăților noastre în fața unor posibile amenințări viitoare precum: impactul schimbărilor climatice; incendii forestiere; insecuritate alimentară; epidemii.