• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
285973040 3421105928117731 3180435363132865602 n
  • iunie 9, 2022

CareerGRIT

descarcare

CareerGRIT (2021-2-RO01-KA210-YOU-000051498) este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, Acțiunea Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic, Parteneriate pentru cooperare la scara mica pe domeniul Tineret. Proiectul folosește cele mai bune practici și metodologii de co-design pentru a dezvolta un program de formare în managementul carierei pentru lucrătorii de tineret din România și Polonia. Beneficiarii finali ai CareerGRIT sunt adolescenții și tinerii între vârsta de 16 și 25 de ani, inclusiv tineri din grupuri dezavantajate, cum ar fi adolescenții cu risc de abandon școlar și tineri din familii cu un statut socio-economic scăzut. Beneficiarii direcți ai CareerGRIT sunt lucrătorii de tineret, inclusiv lucrătorii din ONG-uri, consilierii de carieră, consilierii școlari profesori de liceu, care lucrează direct cu adolescenții și tinerii din România și Polonia.


În cele 12 luni de implementare, CareerGRIT urmărește:

  1. Creșterea capacității organizaționale atât a Asociației EvoCariera (România) cât și a Asociației EDUQ (Polonia) pentru extinde portofoliul de servicii de consiliere în carieră printr-un proces comun care utilizează metode de co-design, partajarea celor mai bune practici și pilotarea unui program de formare pentru lucrătorii de tineret.
  2. Dezvoltarea abilităților de formare și facilitare a 24 de lucrători de tineret din România și Polonia, care activează în domeniul consilierii în carieră, inclusiv lucrători din ONG-uri, profesori de școală, consilieri școlari și consilieri de carieră.
  3. Îmbunătățirea capacității organizaționale a partenerilor de proiect în gestionarea proiectelor ERASMUS+, coordonarea comună a proiectului și diseminarea rezultatelor.
  4. Transferarea expertizei de management de proiect a CVCN (România) către EVOCariera în vederea dezvoltării capacitatea proprie de a gestiona și coordona proiecte internaționale.

Rezultatul final al CareerGRIT este un program de formare end-to-end pentru lucrătorii de tineret, inclusiv materiale de instruire, activități și ghiduri de facilitare. Programul va fi pilotat cu 24 de lucrători de tineret din România și Polonia. Toate materialele dezvoltate vor fi opensource și gata de utilizare, disponibile în engleză, română și poloneză.

Proiectul este implementat de EvoCariera în parteneriat cu Stowarzyszenie EDUQ (Polonia) și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și beneficiază de o co-finanțare în valoare de 60.000 euro prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.