• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
Active citizens fund@4x 1

Educație în comunități interetnice.

Mobilizare autentică

 

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiectul are ca scop dezvoltarea comunitară durabilă centrată pe educație în comunități interetnice, în accepțiunea în care școala devine factorul ce coagulează eforturile membrilor comunității pentru creșterea calității vieții tuturor cetățenilor ei, dar mai ales a celor vulnerabili. Obiectivele proiectului vizează direcții de acțiune îndreptate spre dezvoltarea capacității școlilor, stimularea mobilizării cetățenești, lupta împotriva discriminării și consolidarea capacității promotorului.

Comunitățile vizate au un procent semnificativ de populație romă și se confruntă cu diverse probleme (educație, locuire, sărăcie, discriminare etc). Pornind de la aceste realități, am ales să dezvoltăm capitalul social de încredere și mobilizare, punand școala în centrul acțiunii. Activitățile urmează să implice pe parcursul proiectului cadre didactice, cetățeni – membri ai comunității, instituții publice și companii.

 Dezvoltare comunitară axată pe educaţie

în comunităţi interetnice

 

Activitatea noastră se desfășoară preponderant în comunele Bonţida (jud. Cluj), respectiv Sânmihaiu Almaşului (jud. Sălaj), unde o mare parte a populaţiei este reprezentată de cetățeni români de etnie romă care se confruntă cu diverse probleme economice şi sociale legate de locuire, educaţie, sărăcie şi discriminare. Totodată vom colabora şi cu patru şcoli asociate, din localitățile: Aghireş, Căianu, Sârmăşag, Năpradea.

Untitled design 1 1

 

Pe parcursul proiectului ne vom îndrepta atenţia asupra rolului pe care şcoala îl are în cadrul comuniţătii, implicând deopotrivă profesori, şcolari şi părinţi în diferite acţiuni, pe parcusul a 18 luni de proiect. Totodată, vom încerca să înţelegem mai bine problemele şi nevoile cu care se confruntă comunităţile vizate, implicându-i în mod direct pe membrii acestora în satisfacerea lor, cultivând o atitudine proactivă, bazată pe cooperare. Ne propunem să angrenăm diferite resurse disponibile atât în comunitate cât şi în afara ei, pentru a soluţiona problemele şi nevoile ce vor fi identificate.

De asemenea, tot prin intermediul acestui proiect, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca va desfășura acţiuni concrete pentru dezvoltarea serviciului de voluntariat sprijinit de angajator, implicând în diferite etape, angajaţi din companii, care să participe la acţiuni de voluntariat.

Între rezultatele așteptate se numără: materiale educaţionale pentru cadrele didactice, materiale şi instrumente care să contribuie la o mai bună înţelegere a comuniţăţii rome, campanii de conştientizare şi advocacy care să ajute la schimbarea atitudinii generale faţă de minoritatea romă şi la diminuarea actelor de discriminare de care se lovesc aceştia.

Proiectul este derulat de Asociația Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociația JK Youth și Asociația Organizația Creștină Something New  și beneficiază de o finanțare în valoare de 108.761,08  euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 

Proiect derulat de:

Untitled design 7