• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
democratie
  • decembrie 19, 2023

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri privind apărarea democrației, în perspectiva alegerilor europene din 2024.

Apărarea democrației – Comisia Europeană a prezentat, la 12 decembrie 2023, o propunere care urmărește să scoată din penumbră influențele străine mascate.

Elementul central al pachetului de măsuri îl constituie o propunere legislativă care va spori transparența și responsabilitatea democratică a activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe, prin care se urmărește influențarea politicilor, a procesului decizional și a spațiului democratic. Pachetul include și două recomandări, una care vizează promovarea unor alegeri libere, corecte și reziliente, și o a doua referitoare la participarea cetățenilor și a organizațiilor societății civile la procesul de elaborare a politicilor.

Acest pachet își propune să abordeze amenințarea pe care o reprezintă ingerințele străine prin asigurarea unei transparențe sporite, încurajând, totodată, implicarea civică și participarea cetățenilor în cadrul democrațiilor noastre.

Conform unui sondaj Eurobarometru recent, 81 % dintre europeni consideră că ingerințele străine în sistemele noastre democratice reprezintă o problemă gravă, care trebuie soluționată. A venit momentul să scoatem din penumbră influențele străine mascate.

Asigurarea transparenței activităților de reprezentare a intereselor desfășurate de entități străine

UE este deschisă către lume și colaborează activ cu parteneri din întreaga lume. În momentul în care guvernele țărilor terțe recurg la activități de reprezentare a intereselor pentru a-și promova obiectivele și a influența procesele democratice din UE, trebuie să existe transparență cu privire la acest lucru. Propunerea de norme armonizate de astăzi vizează să asigure un nivel comun ridicat de transparență și responsabilitate democratică în întreaga UE în ceea ce privește campaniile de lobby și activitățile similare desfășurate de diferite entități în numele guvernelor unor țări terțe.

Propunerea prevede următoarele cerințe în materie de transparență:

  • Înregistrarea într-un registru de transparență: entitățile care desfășoară activități de reprezentare a intereselor în numele unei țări terțe vor trebui să se înregistreze într-un registru de transparență. Statelor membre li se va solicita să creeze sau să adapteze în acest sens registrele naționale existente.
  • Accesul publicului: principalele elementele de date referitoare la astfel de activități de reprezentare a intereselor vor fi puse la dispoziția publicului, ceea ce va asigura transparența și responsabilitatea democratică. Este vorba, de exemplu, de sumele anuale primite, de identitatea țărilor terțe în cauză și de obiectivele principale urmărite prin activitățile respective.
  • Păstrarea de evidențe: entitățile care desfășoară activități de reprezentare a intereselor în numele unei țări terțe vor avea obligația să păstreze evidențe ale principalelor informații sau materiale legate de activitatea de reprezentare a intereselor pentru o perioadă de patru ani de la încheierea acestei activități.

Propunerea prevede norme și garanții proporționale, menite să evite utilizarea abuzivă a cerințelor de înregistrare pentru a restrânge drepturile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare sau de asociere, sau pentru a restricționa în mod nejustificat spațiul civic, și anume:

  • Autoritățile de supraveghere independente vor avea competența să solicite evidențe limitate numai în cazuri justificate în mod corespunzător și în mod proporțional.
  • Autoritățile trebuie să se asigure că înregistrarea nu este însoțită de consecințe negative.
  • Posibilitatea acordării de derogări de la obligația de a face publice informațiile în anumite cazuri justificate în mod corespunzător.
  • Armonizarea deplină prevăzută în propunere împiedică statele membre să mențină sau să introducă cerințe și practici în plus față de cele existente.

Prin această propunere, Comisia urmărește să contribuie la stabilirea unor standarde, nu numai în UE, ci și la nivel mondial, cu privire la cum ar putea fi abordată problema influențelor străine într-un mod eficient și proporțional, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

Consolidarea proceselor electorale din UE

Recomandarea Comisiei referitoare la procese electorale incluzive și reziliente în Uniune și la consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European urmărește să promoveze standarde democratice înalte pentru alegerile din UE, sprijinind prezența ridicată la vot, participarea incluzivă și facilitând exercitarea drepturilor electorale. Recomandarea abordează, de asemenea, chestiunea protecției și a securității cibernetice a infrastructurii electorale și propune măsuri de reducere la minimum a riscurilor de imixtiune a țărilor terțe prin acordarea de finanțare partidelor politice, fundațiilor politice, organizațiilor responsabile cu organizarea campaniilor și candidaților. O dezbatere democratică liberă și echitabilă este bazată pe legalitate și pe fairplay. Recomandarea subliniază faptul că instrumentele de supraveghere nu ar trebui niciodată utilizate într-un mod care să interfereze cu dezbaterea democratică și că utilizarea unor astfel de instrumente pentru a-i viza pe actorii politici și pe jurnaliști în vederea obținerii unor câștiguri politice este inacceptabilă.

Conform sondajului Eurobarometru recent, publicat la 6 decembrie, principala sursă de preocupare pentru cetățenii UE în contextul alegerilor din Europa este legată de faptul că cetățenii și-ar putea baza decizia de vot pe dezinformare (78 %), urmată de manipularea alegerilor prin atacuri cibernetice (72 %), de exercitarea unei influențe mascate asupra alegerilor de către țări străine (70 %) și de presiuni asupra cetățenilor de a vota într-un anumit mod (65 %).  

Promovarea participării incluzive a cetățenilor și a organizațiilor societății civile la elaborarea politicilor publice

Recomandarea referitoare la promovarea implicării cetățenilor și a organizațiilor societății civile la procesele de elaborare a politicilor publice urmărește să creeze și să mențină un mediu sigur și propice pentru organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului, care să le permită acestora să participe efectiv la procesul democratic de elaborare a politicilor. De asemenea, recomandarea încurajează statele membre să dezvolte o abordare structurată cu privire la procesele de participare prin cadre previzibile, accesibile, transparente și incluzive. Animată de o intenție similară de a-și consolida cadrul pentru participarea cetățenilor, Comisia, dând astfel curs recomandărilor Conferinței privind viitorul Europei, a integrat grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni în procesul său de elaborare a politicilor. La începutul anului 2024, Comisia va lansa o versiune modernizată a portalului „Exprimați-vă părerea”, care va funcționa ca o platformă unică online pentru implicarea cetățenilor.

Conform sondajului Eurobarometru recent, pentru aproape nouă din zece respondenți societatea civilă are un rol important în a promova și a proteja democrația și valorile comune.

Etapele următoare

Comisia așteaptă cu interes ca Parlamentul European și Consiliului să își asume pe deplin angajamentul de a avansa în mod decisiv cu privire la toate propunerile legislative din domeniul democrației înainte de alegerile parlamentare europene. În ceea ce privește cercul larg de actori naționali implicați, atât din sectorul public, cât și privat, Comisia așteaptă de la aceștia să asigure punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru democrația europeană și a acestui nou pachet de măsuri privind apărarea democrației.

În perspectiva alegerilor europene din 2024, Comisia va promova desfășurarea de dialoguri preelectorale și colaborarea cu platformele online și cu alți semnatari ai Codului de bune practici privind dezinformarea, pe baza angajamentelor existente asumate de semnatari privind transparența publicității politice și cooperarea, explorând totodată noi modalități de a aborda amenințarea pe care o pot reprezenta noile instrumente bazate pe IA în ceea ce privește dezinformarea.

Context

În Uniunea Europeană, cetățenii își pot exprima liber opiniile și pot participa la viața democratică, își pot alege reprezentanții politici și au un cuvânt de spus cu privire la viitorul lor. Există alegeri la nivel european și, din acest punct de vedere, așteptăm cu nerăbdare anul 2024. Democrația și drepturile și libertățile asociate acesteia sunt elemente centrale ale societăților noastre deschise și transparente. Dar democrația are și dușmani. Regimurile autoritare o consideră o amenințare. Unele regimuri au încercat să exploateze diviziunile din sânul societăților noastre și au stârnit neîncredere în instituțiile noastre. Ele răspândesc dezinformarea cu scopul de a slăbi vocea democratică a cetățenilor și a societății civile și a perturba desfășurarea campaniilor electorale.

Pachetul de măsuri privind apărarea democrației se bazează pe inițiativele anterioare ale Comisiei de apărare a democrației europene, inclusiv pe Planul de acțiune pentru democrația europeană. La trei ani de la adoptarea sa, punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru democrația europeană este în plină desfășurare. UE promovează desfășurarea de alegeri libere și corecte și o participare democratică puternică, sprijină mass-media liberă și independentă și combate dezinformarea în interiorul și în afara UE.

Alte inițiative ale Comisiei de protejare a democrației noastre sunt ciclul anual de raportare privind statul de drept, recentele inițiative anticorupție și în materie de etică, precum și raportul din 2022 privind punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale, care s-a axat pe spațiul civic.

Pachetul de măsuri privind apărarea democrației prezentat astăzi include o Directivă privind transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe, o comunicare care analizează activitatea desfășurată în cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană, o Recomandare referitoare la procese electorale incluzive și reziliente în Uniune și la consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European și o Recomandare referitoare la promovarea implicării și a participării efective a cetățenilor și a organizațiilor societății civile la procesele de elaborare a politicilor publice. De asemenea, Comisia a publicat astăzi rezultatele unui sondaj Eurobarometru complementar privind democrația.  

Informații suplimentare

Apărarea democrației – Întrebări și răspunsuri

Apărarea democrației – Fișă informativă

Comunicarea privind apărarea democrației

Propunerea de directivă privind stabilirea unor cerințe armonizate pe piața internă în ceea ce privește transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe

Recomandarea referitoare la procese electorale incluzive și reziliente în Uniune și la consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

Recomandarea referitoare la promovarea implicării și a participării efective a cetățenilor și a organizațiilor societății civile la procesele de elaborare a politicilor publice

Apărarea democrației – site web

Democrație și drepturi electorale – site web

Codul de bune practici privind dezinformarea – site web

Legea europeană privind libertatea mass-mediei – site web

Mecanismul privind statul de drept – site web

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni – site web