• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
Imagine Articol Website 13
  • iulie 20, 2021

CiVi – Coordonatori instruiți – Voluntari implicați

Proiectul „CiVi – Coordonatori instruiți – Voluntari implicați” a răspuns în mod direct la nevoile și provocările a 8 centre de voluntariat și anume: dezvoltarea organizațională insuficientă, dată de competențele limitate ale personalului organizațiilor (coordonatori de voluntari și nu numai) și de lipsa de focus pe planificarea strategică. În acest sens, proiectul a venit în întâmpinarea nevoilor centrelor de voluntariat prin oferirea oportunităților de a-și dezvolta profesionalismul cu scopul de a acționa mai bine în folosul comunității. 

Proiectul și-a propus o intervenție specifică și personalizată în vederea îmbunătățirii dezvoltării capacităților organizaționale a centrelor de voluntariat membre ale consorțiului. Au fost vizate dezvoltarea/îmbunătățirea competențelor personalului centrelor de voluntariat membre ale consorțiului pentru a crește calitatea serviciilor de educație pe care centrele de voluntariat le oferă voluntarilor adulți și vârstnici din comunitate. 

Obiectivele proiectului au fost:

  • dezvoltarea compețentelor de coordonare a voluntarilor adulți/vârstnici, de organizare a evenimentelor de voluntariat corporatist și de instruire, în rândul a 17 de membri din echipele centrelor de voluntariat membre al consorțiului, până la finalul proiectului.
  • dezvoltarea capacității organizaționale strategice a 8 centre de voluntariat din România, membre ale consorțiului proiectului privind trei dintre serviciile pe care le oferă comunității (promovare, dezvoltare, instruire).
  • creșterea nivelului de conștientizare în rândul celor 7 comunități locale ale membrilor consorțiului privind valoarea voluntariatului la persoanele adulte/vârstnice și a voluntariatului corporatist.

În proiectul „CiVi – Coordonatori instruiți – Voluntari implicați” au participat 17 membri ai echipelor din cele 8 centre de voluntariat ale consorțiului, care au fost direct implicați în munca cu voluntarii și care au interesul și disponibilitatea pentru dezvoltare profesională, precum și capacitatea de multiplicare a rezultatelor de învățare dobândite prin mobilități. Proiectul a presupus trei mobilități de grup în Ungaria, Slovenia și Italia ce a vizat dezvoltarea celor trei categorii de competențe amintite mai sus. Metodologia activităților de învățare desfășurate în mobilități a fost bazată pe învățarea experiențială, metode de educație non-formală, pe studii de caz și împărtășirea de bune practici.

Rezultatele sunt pe de o parte la nivelul celor 17 de participanți la mobilități care vor fi mai bine echipați pentru a implica în activități de voluntariat adulți și vârstnici din comunitățile lor, iar pe de alta, rezultatele se vor vedea la nivelul membrilor consorțiului care va beneficia de dezvoltare organizațională solidă și durabilă. Dincolo de participanți și organizații, impactul proiectului a vizat comunitățile locale ale membrilor consorțiului în sensul dezvoltării unor practici de implicare calitativă a persoanelor de vârstă adultă în activități de voluntariat.  

Proiectul CiVi a fost co-finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene gestionat în România de Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.