• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
38 1
  • iulie 19, 2021

CIVCIL – Competent in Volunteering, Competent in Life

În perioada 01.03.2015-28.02.2017, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca a implementat în parteneriat cu Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Slovacia) și Volonterski Centar Osijek (Croatia) proiectul “CIVCIL – Competent în Voluntariat, Competent în Viață”.
Proiectul s-a concentrat pe tinerii cu mai puține posibilități de a deveni voluntari. Scopul principal al proiectului a fost includerea socială și o mai bună integrare a tinerilor cu dizabilități și cu puține oportunități în societate prin voluntariat și prin recunoașterea și validarea competențelor dobândite în timpul activităților lor de voluntariat.
Acest obiectiv a fost definit prin crearea și adaptarea unui instrument online de recunoaștere și validare a compețentelor dobândite prin voluntariat. În Slovacia acest instrument a fost creat în 2014 și este numit V-abilități de angajare (D-zručnosti zamestnanie pre), iar în România instrumentul a fost dezvoltat de Federația Volum și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (responsabil pentru varianta în limba engleză a certificatului).
De asemenea, proiectul a urmărit și crearea de schițe și materiale de formare, precum și desfășurarea training-ul de management al voluntarilor axat pe tineri cu handicap. Aceste activități au vizat instruirea organizațiilor în munca cu persoane cu un anumit tip de handicap și, de asemenea, oferirea posibilității de a-i implica direct în activitatea de voluntariat.
Cea de-a treia parte a proiectului a fost axată pe crearea acestui site interactiv, care permite oricui este interesat să caute un anumit instrument de validare a competențelor dobândite prin voluntariat, existent în Europa.

Rezultatele proiectului sunt disponibile atât la secțiunea Resurse cât și pe pagina acestuia www.civcil.eu. Proiectul CIVCIL a fost cofinanțat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice.