• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
6
  • iunie 24, 2021

Better Service for Romania (1 februarie 2006 – 1 noiembrie 2006)

Proiectul a fost o continuare a programului pilot de Service-Learning intitulat „Elevi pentru comunitate”, având ca obiectiv promovarea conceptului și practicii de Service-Learning în Romania. Dintre principalele activități ale proiectului putem menționa: realizarea unei cercetări cu privire la posibilitatea adaptării conceptului de Service-Learning la realitatea românească, cercetare care s-a încheiat cu editarea unei broșuri. Am organizat o sesiune de training intitulată “Introducere în Service-Learning”, care a avut ca beneficiari 8 reprezentanți ai Centrelor de Voluntariat din țară. În urma acestei instruiri, participanții au elaborat proiecte de Service-Learning, iar 5 dintre acestea au fost cofinanțate de CVCN cu mini-granturi. Proiectul s-a finalizat cu un schimb de experiență între toți cei implicați în acest proiect, schimb organizat și găzduit de către organizația care a reușit să implementeze cel mai de impact proiect de Service-Learning în comunitatea sa. Proiectul a fost finanțat prin Open Society Institute ZUG Foundation.